granat owoc

0

Medycyna holistyczna opiera się na założeniu, że zarówno organizm człowieka, jak i poszczególne sfery jego życia stanowią jednolitą całość. Leczenie polega zatem na przywróceniu harmonii we wszystkich obszarach, nie tylko skupieniu się na samym schorzeniu. W poniższym artykule przybliżamy, czym jest holistyczne podejście do zdrowia.

Medycyna holistyczna – na czym polega?

Stanowi bardziej filozofię i światopogląd aniżeli medycynę w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Według głównych jej założeń opiera się na leczeniu nie tylko ciała, ale i duszy. Zatem jeśli na jednym polu coś nie gra, wówczas pozostałe obszary nie będą prawidłowo funkcjonować. O zdrowiu wiele pisze się w internecie, czytaj między innymi na mangopress.pl, skąd dowiesz się np., jakie tajemnice kryje ludzki organizm.

Zdrowie to pojęcie względne i dotyka wiele obszarów. Dlatego założenie, że przyczyn danego problemu należy szukać, a nie tylko leczyć, jest jak najbardziej trafione. Lekarze często odwołują się do zasad medycyny holistycznej, stosując się do praktyk medycyny naturalnej.

Pacjent w holistycznym ujęciu jest traktowany jako osoba, a nie jednostka chorobowa. Zakłada się również, że chory będzie czynnie uczestniczył w leczeniu. Najważniejszą zasadą holistycznego leczenia jest przekonanie, że równowaga i harmonia w każdej sferze życia jest warunkiem niezbędnym do spełnienia, aby cały proces mógł zakończyć się sukcesem.

Jakie są metody leczenia holistycznego?

W procesie leczenie holistycznego stosuje się zarówno zdobycze medycyny ogólnej, jak i naturalnej. Metody leczenia dobierane są indywidualnie, ponieważ zakłada się, że każdy pacjent stanowi osobną, niepowtarzalną jednostkę. Choroby traktowane są jako objaw zaburzeń w innych sferach życia, a zwłaszcza w duchowej i emocjonalnej. Dąży się zatem do przywrócenia równowagi, która ma wpłynąć korzystnie na fizyczny stan chorego.

lekarz pierwszego kontaktu
Zdjęcie: lekarz pierwszego kontaktu

Medycyny holistycznej nie można jednak wrzucać do tego samego worka, co medycynę niekonwencjonalną, gdyż w przeciwieństwie do niej, opiera się na ziołolecznictwie, aromaterapii, masażach i na zastosowaniu technik relaksacyjnych. Niestety, skuteczność tych metod nie została naukowo potwierdzona. Traktowana jest z dużą dozą nieufności z tego względu, że naturalne metody leczenia ujmowane są jako komplementarne, pomocnicze, przywracające harmonię w tych sferach życia, w których nie pomogą środki farmaceutyczne.

Nieufne podejście może mieć związek z tym, że w ciągu minionych wieków medycyna dokonała znacznych postępów, opierając się na najnowocześniejszych technikach. Dlatego też podejście holistyczne przez wielu lekarzy i specjalistów traktowane jest jako próba powrotu do wielowiekowej medycyny humanistycznej, ukierunkowanej na człowieka, a nie na leczenie konkretnego przypadku.

Jednak nie można zaprzeczyć, że wiele chorób ma podłoże znajdujące się poza ciałem i tkwić mogą w psychice, w relacjach z rodziną itp. Zatem, zamiast traktować się z wrogością i nieufnością, oba działy medycyny (ogólna i holistyczna), powinny połączyć siły i zadbać o zdrowe ciało oraz stan umysłu pacjenta.

Skomentuj ten materiał